Kategoria: Bezpieczeństwo

Naszą inspiracją jest budownictwo

Bezpieczeństwo przedmiotów w skrzynkach depozytowych

Na pewno każdy z nas oddawał kiedyś swoje rzeczy lub przedmioty osobiste do przechowalni. Pracująca tam osoba umieszczała je w odpowiedniej skrytce i dawała nam kluczyk z numerkiem skrzynki na dowód tego, że tylko my jesteśmy w stanie na powrót do wspomnianej skrytki zajrzeć. Czy mimo to nigdy nie mieliśmy wątpliwości, co do bezpieczeństwa zostawionych …

Opracowanie operatu przeciwpożarowego

Ochrona przeciwpożarowa to nauka i praktyka ograniczania niepożądanych skutków potencjalnie niszczących pożarów. Obejmuje badanie zachowania i tłumienia pożaru, i powiązanych z nim sytuacji awaryjnych, a także badania i rozwój, produkcję, testowanie i stosowanie systemów łagodzących. Operat przeciwpożarowy jest pisemnym opracowaniem planu zapobiegania pożarom. Wymogi dotyczące sporządzania operatu przeciwpożarowego Plan zapobiegania pożarom opisuje źródła paliwa i …