Jak właściwie uszczelnić przepust kablowy?

Naszą inspiracją jest budownictwo

Jak właściwie uszczelnić przepust kablowy?

Niemal każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkim niebezpieczeństwem jest dopuszczenie do kontaktu z wilgocią sprzętu elektrycznego. Czasem jednak, różnego rodzaju elementy instalacji elektrycznej muszą znajdować się na zewnątrz budynków, gdzie są narażone na oddziaływanie wilgoci. W takim przypadku konieczne jest stosowanie różnego rodzaju uszczelnień, które uchronią przed niekorzystnym działaniem wilgoci.

Zastosowanie uszczelnień przepustów kablowych

uszczelnienie przepustów kablowychKorozja i wilgoć mogą mieć destrukcyjne działanie na bloki kablowe znajdujące się na zewnątrz budynków. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest uszczelnienie przepustów kablowych przy pomocy różnego rodzaju systemów uszczelnieniowych. Jest to bardzo ważne, gdyż korozja może doprowadzić do trwałego uszkodzenie konstrukcji instalacji elektrycznej. Aby zablokować dostęp wody do danego kabla, można zastosować jedną z wielu metod, na przykład uszczelnienie przy pomocy nadmuchiwanego rękawa, który wykonany jest najczęściej z metalu, pokrytego płatami uszczelniacza. Po owinięciu kabla tym rękawem, można wsunąć go do wnętrza przepustu. Po napompowaniu rękawa, powietrze powoduje silny napór uszczelniacza do powierzchni przepustu i kabi, a po usunięciu rurki doprowadzającej powietrze, można w ten sposób otrzymać niezwykle skuteczne uszczelnienie przepustu. Warto dodać, że najlepsze sposoby na uszczelnianie przepustów kablowych, są bardzo proste do instalacji, która nie zajmuje więcej niż kilku minut. Co najważniejsze, właściwa instalacja uszczelnienia przepustu gwarantuje stu procentowa pewność uszczelnienia nawet w przypadku, gdy dany przepust zostanie praktycznie zalany wodą.

Wpływ wody na instalacje elektryczne może być bardzo niekorzystny, doprowadzając do przepięć, które mogą skutkować trwałym uszkodzeniem wielu urządzeń w danym budynku. Dlatego tak ważne jest, aby stosować właściwe uszczelnienia tych fragmentów instalacji, które mogą lub są narażone na kontakt z wodą.