Kto to jest radca prawny?

Naszą inspiracją jest budownictwo

Kto to jest radca prawny?

Radca prawny to osoba zaufania publicznego. Głównym jej zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej. Osoby te zgłaszające się do radcy w sprawie porad prawnych, wydania opinii lub występowanie w trakcie rozpraw sądowych w charakterze pełnomocnika lub obrońcy np. w sprawie alimentów dla dziecka.

Jak przygotować się do rozprawy o alimenty?

wykształcony radca prawny w pruszczu gdańskimKażde dziecko ma prawo do szczęścia i miłości, jednak zdarza się, że pomimo iż jest kochany przez obojga rodziców, rodzice niestety postanawiają się rozwiedź. Jest to okres bardzo trudny zarówno dla dziecka, jak i dla samych rodziców. Ściśle wiąże się to ze zmianą obowiązujących wcześniej relacji. Zmianie również ulegać może zasobność portfela jednego z rodziców, którzy posiadają pełne prawo do wychowania dziecko. Dlatego by zapewnić odpowiedni byt dziecku warto skorzystać z wykształcony radca prawny w pruszczu gdańskim. Radca ten pomoże na w dochodzeniu przed sądem o alimenty dla naszego dziecka. Wymagać to będzie od nas i dziecka wielu cierpliwości i wytrwałości, by móc uzyskać przed sądem określone świadczenia pieniężne. Wymaga to złożenia do sądu wniosku o zasądzenie od rodzica alimentów na rzecz dziecka. We wniosku, wnioskodawca musi wskazać na kim spoczywa obowiązek alimentacyjny w postaci na przykład kto jest ojcem lub matką. Takie potwierdzenie znajdziemy w wpisie do akt urodzenia dziecka. W przypadku, gdy rodzic występuje o alimenty na rzecz dziecka, to musi wykazać we wniosku, że jego obecne środki finansowe nie starczają na prawidłowe funkcjonowanie jego i dziecka. Alimenty zazwyczaj zasądzane są do czasu aż dziecko uzyska pełnoletność lub do czasu gdy podejmuje naukę, czyli maksymalnie do 26 roku życia. Wysokość alimentów uzależniona jest od wysokości zarobków pozwanej osoby. To sąd wydając wyrok określa ich wysokość.

Każdy osoba, która ma dziecko na wychowaniu musi być świadoma, że musi wychować i utrzymywać swoje dziecko. W przypadku braku zgody jednego z rodziców lub brak chęci wywiązywania się z tego zadania, na rzecz dziecka może być zasądzone alimenty.